Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/136
Title: Bài giảng Toán kinh tế (Dành cho các lớp ngành kinh tế)
Keywords: Toán kinh tế
Kinh tế
Bài giảng
Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Chương 1: Ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Chương 2: Hàm một biến. Chương 3: Hàm nhiều biến. Chương 5: Quy hoạch tuyến tính
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/136
Appears in Collections:Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai_giang_Toan_cao_cap_DC1CB44.pdf
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.