Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/138
Title: Bài giảng Hoá học đại cương (Dùng cho sinh viên khoa Công trình)
Keywords: Hoá học đại cương
Hoá học
Bài giảng
Công trình
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Chương 1: Cấu tạo nguyên tử. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Liên kết hoá học. Chương 2: Quy luật cơ bản xảy ra phản ứng hoá học. Chương 3: Dung dịch. Chương 4: Điện hoá học. Chương 5: Ăn mòn kim loại. Chương 6: Hoá học dầu mỏ và khí
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/138
Appears in Collections:Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Hoa dai cuong - Cong trinh-DC1CB26.pdf
  Restricted Access
7.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.