Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/140
Title: Bài giảng Hoá lý
Keywords: Hoá lý
Hoá học
Vật lý
Bài giảng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Chương 1: Hiện tượng bề mặt và hấp thụ. Chương 2: Quang hoá học. Chương 3: Xúc tác hoá học.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/140
Appears in Collections:Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giảng Hoá lý- chuẩn.pdf
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.