Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/141
Title: Hướng dẫn ôn tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận dành cho khối không thuộc chuyên ngành Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh)
Authors: Lương, Công Lý
Vũ, Thị Kiều Ly
Vũ, Đình Năm
Đặng, Thị Minh Phương
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Hướng dẫn ôn tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 28-Mar-2019
Publisher: Khoa học xã hội
Abstract: Cuốn sách là kết quả của quá trình biên soạn của tập thể tác giả bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Đặc biệt cuốn sách còn nhận được sự đóng góp quý báu của PGS.TS Hoàng Trang - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thị Kim Phượng - Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng thẩm định nghiệm thu cấp Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Song nghiên cứu khoa học nói chung và biên soạn sách nói riêng là một hành trình dài, khó khăn, không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả để tập thể tác giả ngày càng nâng cao năng lực chuyên môn hơn.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/141
Appears in Collections:Giáo Trình Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SACH BAI TAP TTHCM.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.