Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1415
Nhan đề: Phần mềm mã nguồn mở
Nhan đề khác: DC2TT31
Tác giả: ThS.Phan Như Minh
Từ khoá: mã nguồn mở
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1415
Bộ sưu tập: Bài Giảng Công Nghệ Thông Tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DC2TT31 _ Bài giảng - Phần mềm mã nguồn mở.pdf1.64 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.