Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1417
Nhan đề: Kiến trúc máy tính
Nhan đề khác: DC2TT11
Tác giả: ThS.Phan Như Minh
Từ khoá: máy tính
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1417
Bộ sưu tập: Bài Giảng Công Nghệ Thông Tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DC2TT11 - Bài giảng _Kiến trúc máy tính.pdf5.45 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.