Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1424
Nhan đề: Kiến trúc máy tính
Nhan đề khác: DC2DT57
Từ khoá: máy tính
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1424
Bộ sưu tập: Công Nghệ Thông Tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DC2DT57- Bài giảng - Kiến trúc máy tính-Kiến trúc máy tínhGT.pdf42.49 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.