Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1468
Nhan đề: Phân tích kết cấu vỏ hầm thi công theo công nghệ NATM theo các giai đoạn thi công khác nhau.
Nhan đề khác: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Tác giả: TS. Vũ Thị Thùy Giang
GS. TS. Đỗ Như Tráng
VÕ VĂN THẮNG
Từ khoá: Hầm đường bộ
dự án hầm đường bộ Đèo Cả
phương pháp thi công NATM
hệ thống chống đỡ
phân loại khối đá
RMR
Quản lý xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở khoa học của phương pháp thi công hầm theo phương pháp NATM : Phân tích, đánh giá kết cấu chống đỡ của đường hầm thi công bằng NATM. Xây dựng mô hình tính toán và thực hiện tính toán với kết cấu hầm Đèo Cả.
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1468
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LUẬN VĂN VÕ VĂN THẮNG (chỉnh sửa 10.2022).pdf
  Giới hạn truy cập
5.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ VÕ VĂN THẮNG .pdf
  Giới hạn truy cập
457.2 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.