Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1469
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Other Titles: QUẢN LÝ KINH TẾ
Authors: PGS.TS. Lê Ngọc Tòng
Vũ Văn Tiến
Keywords: Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
quản lý kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Phân tích, đánh giá thực trạng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Người đứng đầu UBND huyện kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của các cơ quan đơn vị trực thuộc để có chỉ đạo kịp thời. Quy trình xử lý công việc được tiêu chuẩn hóa theo cách khoa học, hợp lý, đúng luật. Minh bạch và công khai quy trình và thủ tục xử lý công việc cho tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; đồng thời tổ chức, cá nhân có thể theo dõi công việc của mình đã và đang thực hiện đến bước nào, thời gian nào có kết quả. Củng cố được lòng tin, cải thiện mối quan hệ và hình ảnh của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức và công dân phù hợp bản chất của nhà nước ta là do dân và vì dân.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1469
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.LV.VuVanTien (1).pdf
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
1.LV.VuVanTien.pdf
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.