Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1479
Nhan đề: Sức bền vật liệu
Nhan đề khác: DC2CO26
Tác giả: Bùi Thị Giang
Đỗ Quang Chấn
Bùi Gia Phi
Từ khoá: vật liệu
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1479
Bộ sưu tập: Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GTSBVL gui in-29-12-15.pdf
  Giới hạn truy cập
5.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.