Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1480
Nhan đề: Vẽ kỹ thuật
Nhan đề khác: DC2CO13
Từ khoá: kỹ thuật
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1480
Bộ sưu tập: CƠ SỞ KỸ THUẬT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Giáo trình Vẽ kỹ thuật Cơ khí.pdf16.63 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.