Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1486
Title: Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Ngân hàngThương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Nguyễn Mạnh, Hùng
Hứa Thảo, Ngọc
Keywords: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Đại công nghệ GTVT
Abstract: Từ các lý thuyết nền tảng đưa ra khái niệm, các đặc điểm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đánh giá được thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời tìm ra nguyên nhân tại Vietcombank Vĩnh Phúc.Đã xác định bối cảnh, xác định định hướng, đề xuất được các giải pháp tương đối toàn diện để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Vietcombank Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1486
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Hua Thao Ngoc.pdf
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.