Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1502
Title: Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Cảng Quy Nhơn
Authors: TS. Chu Thị Bích, Hạnh
Nguyễn Thị, Hằng
Keywords: Kế toán doanh thu
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn
Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Đại công nghệ GTVT
Abstract: Hệ thống hóa cơ sơ lý luận kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp dịch vụ. Khái quát, phân tích, phản ánh thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1502
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyễn Thị Hằng (1).pdf
  Restricted Access
7.81 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.