Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1522
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Ban quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc - Quản trị kinh doanh
Authors: Hoàng Thị Hồng, Lê
Dương Thị Thu, Trang
Keywords: Ban quản lý bến xe khách
Chính sách
Động lực
Người lao động,
Vĩnh Phúc
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: ĐH Công nghệ GTVT
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động trong tổ chức. Chương 2: Thực trạng lý luận về tạo động lực cho người lao động tại BQL bến xe khách Vĩnh Phúc. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại BQL bến xe khách Vĩnh Phúc
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1522
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Dương Thị Thu Trang (đã chỉnh trang).pdf
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.