Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1560
Title: Hoàn thiện chính sách quản lý tiền lương tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc
Authors: TS. Nguyễn Thị Thu, Thủy
Đào Tuấn, Anh
Keywords: tiền lương
chính sách quản lý
Trung tâm Y tế
huyện Tam Dương
Vĩnh Phúc
Quản lý tiền lương
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2023
Publisher: ĐH Công nghệ GTVT
Abstract: Chương 1: Tổng quan về chính sách quản lý tiền lương trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách quản lý tiền lương tại Trung tâm Y tế Tam Dương. Chương 3: Giải pháp thực hiện chính sách quản lý tiền lương tại Trung tâm Y tế Tam Dương.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1560
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Đào Tuấn Anh.pdf
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.