Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1569
Title: Hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: TS. Đặng Thu, Hằng
Vũ Văn, Linh
Keywords: quản lý thu chi
ngân sách nhà nước
huyện Yên Lạc
tỉnh Vĩnh Phúc
quản lý kinh tế
Issue Date: 2023
Publisher: ĐH Công nghệ GTVT
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện Chương 2: Thực trạng quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1569
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Vũ Văn Linh.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.