Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/157
Nhan đề: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: TS.Bùi, Khắc Điệp
Chu, Văn Tuân
Từ khoá: Dự án đầu tư
Xây dựng công trình đường sắt đô thị
Kỹ thuật xây dựng cầu hầm
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Trước nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng và thực trạng phát triển nhanh chóng của các phương tiện vận tải cá nhân cũng như tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng tại các đô thị lớn; căn cứ định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; thời gian vừa qua Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đầu tư xây dưng các dự án đường sắt đô thị. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài để chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư (khoảng 13 năm), đến nay vẫn chưa có tuyến đường sắt đô thị nào được đưa vào khai thác sử dụng; đồng thời với việc chậm tiến độ là tăng tổng mức đầu tư các dự án. Các tồn tại nêu trên kéo theo nhiều hệ lụy có thể xảy ra. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài là rất cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/157
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.LV.ChuVanTuan.pdf
  Giới hạn truy cập
4.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.