Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1587
Title: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Authors: TS. Nguyễn Thị Thái, An
Nguyễn Thanh, Tùng
Keywords: công tác quản lý
đất đai
phường Đồng Mai
quận Hà Đông
Hà Nội
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2023
Publisher: ĐH Công nghệ GTVT
Abstract: Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Những vấn đề lý luận và pháp luật về quản lý nhà đất đai. Chương 2: Thực trạng quản lý về đất đai tại Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chương 3: Định hướng, giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1587
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV TUNG DA SUA OK 9.7.2023.pdf
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.