Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/168
Title: Giáo trình địa chất công trình
Authors: Nguyễn, Thị Bích Hạnh
Lê, Văn Hiệp
Keywords: Giáo trình
Địa chất công trình
Công trình
Issue Date: 2018
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội
Abstract: Địa chất công trình là một nhánh của khoa học địa chất, chuyên nghiên cứu các điều kiện địa chất phục vụ xây dựng công trình, khai thác kinh tế lãnh thổ và bảo vệ môi trường địa chất. Đây là bộ phận chính của khoa học về Trái Đất.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/168
Appears in Collections:Giáo Trình Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gíao trình địa chất công trình.pdf
  Restricted Access
8.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.