Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/170
Title: Bái giảng Vật lý đại cương 2 (Dành cho chuyên ngành Điện tử)
Keywords: Vật lý đại cương
Vật lý
Bài giảng
Điện tử
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Chương 1: Hiện tượng cảm ứng điện từ. Chương 2: Vật liệu từ. Chương 3: Điện từ trường. Chương 4: Dao động và sóng điện từ. Chương 5: Cơ sở của quang học cổ điển Chương 6: Quang học sóng
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/170
Appears in Collections:Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAI GIANG VLDC 2_DIEN TU.pdf
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.