Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/174
Title: Nghiên cứu chế tạo sơn tín hiệu phản quang nhiệt dẻo, sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam (Báo cáo tổng kết đề tài)
Authors: TS. Phạm, Hồng Chuyên
Keywords: Sơn tín hiệu
Phản quang
Vạch tín hiệu giao thông
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Phần thứ nhất: Tổng quan tình hình nghiên cứu chế tạo và sử dụng sơn tín hiệu phản quang nhiệt dẻo sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông - Phần thứ hai: Nghiên cứu công nghệ chế tạo sơn tín hiệu phản quang nhiệt dẻo có độ phản quang, độ bám dính, độ mài mòn đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8791 sửa đổi (tương đương tiêu chuẩn AASHTO M 249 – 12), thích hợp với các điều kiện môi trường khô và ẩm ướt của Việt Nam - Phần thứ ba: Nghiên cứu thử nghiệm tại hiện trường - Phần thứ tư: Đánh giá kết quả nghiên cứu, hiệu quả kinh tế của sản phẩm
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/174
Appears in Collections:Nghiên Cứu Khoa Học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao tong hop de tai DT184018.pdf
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.