Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/175
Title: Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phương trình vi phân tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019)
Authors: Ths. Vũ, Xuân Nhâm
TS.Hà, Thị Thanh Tâm
Keywords: Phương trình vi phân
Tư duy sáng tạo
Sinh viên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/175
Appears in Collections:Nghiên Cứu Khoa Học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đề tài NCKH_Ths. Vũ Xuân Nhâm_2018-2019.pdf
  Restricted Access
519.83 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.