Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.001 seconds).
Collection hits:
Collection Name
Bài Báo
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Nghiên cứu chế tạo sơn tín hiệu phản quang nhiệt dẻo, sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam ( Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ)TS. Phạm, Hồng Chuyên
2019Nghiên cứu chế tạo sơn tín hiệu phản quang nhiệt dẻo, sử dụng làm vạch tín hiệu giao thông phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam (Báo cáo tổng kết đề tài)TS. Phạm, Hồng Chuyên
2020Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học phương trình vi phân tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019)Ths. Vũ, Xuân Nhâm; TS.Hà, Thị Thanh Tâm
2016Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến bitum bằng các phần tử Nano dùng trong xây dựng công trình giao thôngPGS.TS Nguyễn, Thị Bích Thủy
2022NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KẾT CẤU HẦM BẢO VỆ CHỐNG SỤT TRƯỢT VÀ ĐÁ RƠI Ở CÁC TUYẾN ĐƯỜNG VÙNG NÚI CÓ NGUY CƠ SẠT LỞ CAOTS. PHÙNG BÁ, THẮNG
2023Phân tích ảnh hưởng của lõi rỗng và đánh giá hiệu quả của vật liệu lõi rỗng tới ổn định và dao động phi tuyến của kết cấu tại Quyết định số 1982/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVTTS. Lê Ngọc, Lý; ThS. Bùi Tiến, Tú; Nguyễn Thị Hương, Giang; Phạm Thanh, Hiếu; Kiều Lan, Hương
2023Nghiên cứu cấu trúc, quá trình chuyển pha và quá trình kết tinh của hợp kim M1-xAux (M là kim loại Cu, Ag, Fe) bằng phương pháp mô phỏngTs. Trần Quốc, Tuấn
2023NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA KẾT CẤU TẤM VÀ VỎ COMPOSITE GIA CƯỜNG GRAPHENEPGS.TS. Vũ Hoài, Nam; ThS. Vũ Thọ Hưng, Hưng; ThS. Phạm Hồng, Quân
2023The effectiveness of social norms in promoting biofuel consumption behavior: The mediating role of beliefsDo Thi Hong, Van; Do Thanh, Long