Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/181
Title: Địa kỹ thuật công trình
Authors: Ngô, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Sỹ Ngọc
Keywords: Địa kỹ thuật công trình
Địa kỹ thuật
Công trình
Giáo trình
Issue Date: 2019
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Giáo trình Địa kỹ thuật công trình được biên soạn gồm những kiến thức cơ bản nhất về một số vấn đề của địa kỹ thuật như các tính chất, đặc trưng cơ bản của đất đá, sự phân loại đất đá, các quá trình cơ học xảy ra trong đất đá khi xây dựng công trình trên hoặc trong đất đá như trạng thái ứng suất và áp lực đá xung quanh công trình ngầm, sức chịu tải của nền đất đá, sự ổn định của bờ dốc, áp lực đất lên tường chắn,… và việc giám sát địa kỹ thuật khi xây dựng công trình.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/181
Appears in Collections:Giáo Trình Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diakythuatcongtrinh.pdf
  Restricted Access
12.15 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.