Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/181
Nhan đề: Địa kỹ thuật công trình
Tác giả: Ngô, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Sỹ Ngọc
Từ khoá: Địa kỹ thuật công trình
Địa kỹ thuật
Công trình
Giáo trình
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Tóm tắt: Giáo trình Địa kỹ thuật công trình được biên soạn gồm những kiến thức cơ bản nhất về một số vấn đề của địa kỹ thuật như các tính chất, đặc trưng cơ bản của đất đá, sự phân loại đất đá, các quá trình cơ học xảy ra trong đất đá khi xây dựng công trình trên hoặc trong đất đá như trạng thái ứng suất và áp lực đá xung quanh công trình ngầm, sức chịu tải của nền đất đá, sự ổn định của bờ dốc, áp lực đất lên tường chắn,… và việc giám sát địa kỹ thuật khi xây dựng công trình.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/181
Bộ sưu tập: Giáo Trình Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Diakythuatcongtrinh.pdf
  Giới hạn truy cập
12.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.