Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/184
Nhan đề: Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép
Tác giả: GVC.TS. Nguyễn, Anh Tuấn
GVC.ThS. Lương, Mạnh Tiến
TS. Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép
Nhịp cầu thép
Công trình
Giáo trình
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Tóm tắt: Cuốn Giáo trình Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép này nhằm mục đích phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên, giảng viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, đồng thời là tài liệu học tập và tham khảo cho những người quan tâm tới lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/184
Bộ sưu tập: Giáo Trình Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KCN Cau Thep.pdf
  Giới hạn truy cập
6.8 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.