Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/184
Title: Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép
Authors: GVC.TS. Nguyễn, Anh Tuấn
GVC.ThS. Lương, Mạnh Tiến
TS. Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép
Nhịp cầu thép
Công trình
Giáo trình
Issue Date: 2019
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Cuốn Giáo trình Thiết kế kết cấu nhịp cầu thép này nhằm mục đích phục vụ giảng dạy và học tập của sinh viên, giảng viên chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ - Trường Đại học Công nghệ GTVT, đồng thời là tài liệu học tập và tham khảo cho những người quan tâm tới lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/184
Appears in Collections:Giáo Trình Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KCN Cau Thep.pdf
  Restricted Access
6.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.