Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/186
Title: Giáo trình triết học Mác - Lênin (Trình độ đại học - Khối các ngành ngoài lý luận chính trị)
Authors: GS.TS Phạm, Văn Đức
GS. TS. Trần, Văn Phòng
PGS. TS. Nguyễn, Tài Đông
Keywords: Triết học Mác - Lênin
Mác - Lênin
Triết học
Giáo trình
Issue Date: 2019
Abstract: CHƯƠNG I:TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI. CHƯƠNG II: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG. CHƯƠNG III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/186
Appears in Collections:Lý Luận Chính Trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình Triết học Mác- Lênin (DỰ THẢO).pdf
  Restricted Access
3.16 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.