Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/188
Title: Ngôn ngữ lập trình java
Authors: Lê, Chí Luận
Nguyễn, Thái Sơn
Lê, Thị Hường
Trần, Nguyên Hương
Keywords: Ngôn ngữ lập trình java
Lập trình
Công nghệ thông tin
Giáo trình
Issue Date: 2019
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Ngôn ngữ lập trình Java ra đời năm 1995, từ đó đến nay, Java luôn là ngôn ngữ lập trình được nhiều lập trình viên sử dụng để phát triển các ứng dụng thương mại, đặc biệt là các ứng dụng trên các thiết bị di động. Ngôn ngữ lập trình Java luôn đứng ở tốp đầu trong nhóm các ngôn ngữ lập trình được ưa chuộng nhất trên thế giới. Trong chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, học phần “Ngôn ngữ lập trình Java” có khối lượng kiến thức là 3 tín chỉ và thuộc khối kiến thức chuyên sâu của ngành. Để sinh viên có hệ thống bài tập thực hành nhằm củng cố kiến thức, tự học, tự luyện tập sau mỗi phần được giới thiệu trên lớp, đồng thời cung cấp cho sinh viên một số các bài tập nâng cao, nhóm tác giả đã biên soạn tài liệu tham khảo này.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/188
Appears in Collections:Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình ngôn ngữ lập trình Java.pdf
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.