Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/191
Title: Cơ học đất
Authors: TS.Ngô, Thị Thanh Hương
ThS.Hồ, Sĩ Lành
Keywords: Cơ học đất
Giáo trình
Công trình
Issue Date: 2017
Publisher: Xây dựng
Abstract: Giáo trình nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản và áp dụng trong phân tích thiết kế nền móng dùng cho sinh viên ngành xây dựng nên một số biến đổi toán học không trình bày, mà chỉ nêu dạng cuối cùng của chúng. Nhiều lý thuyết, kết quả thực nghiệm đã được trình bày. Sự tiếp cận này cũng để người đọc nhận thấy rằng các thông số của đất thu được từ những kết quả thực nghiệm khác nhau sẽ luôn không giống nhau. Sự khác nhau nảy sinh chủ yếu vì mặt cắt của đất hiếm khi đồng nhất, đàn hồi và đẳng hướng. Cần suy xét để áp dụng đúng các lý thuyết, các phương trình và đồ thị khi áp dụng lý thuyết cơ học đất vào việc thiết kế nền và móng.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/191
Appears in Collections:Giáo Trình Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gíao trình cơ học đất.pdf
  Restricted Access
8.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.