Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/192
Title: Thực hành trắc địa
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Vũ, Ngọc Quang
Keywords: Thực hành trắc địa
Công trình
Giáo trình
Trắc địa
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Giáo trình “Thực hành trắc địa” là tài liệu được biên soạn phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên ngành công trình. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư xây dựng trong và ngoài ngành.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/192
Appears in Collections:Giáo Trình Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thuc hanh trac dia.pdf
  Restricted Access
6.56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.