Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/192
Nhan đề: Thực hành trắc địa
Tác giả: Nguyễn, Thị Loan
Vũ, Ngọc Quang
Từ khoá: Thực hành trắc địa
Công trình
Giáo trình
Trắc địa
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Tóm tắt: Giáo trình “Thực hành trắc địa” là tài liệu được biên soạn phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên ngành công trình. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư xây dựng trong và ngoài ngành.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/192
Bộ sưu tập: Giáo Trình Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thuc hanh trac dia.pdf
  Giới hạn truy cập
6.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.