Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/196
Title: Giáo trình kiến trúc máy tính
Authors: TS.Đỗ, Quang Hưng
KS.Phạm, Trường Giang
ThS.Bùi, Hải Đăng
Keywords: Giáo trình
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông
Kiến trúc máy tính
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Giáo trình Kiến trúc máy tính được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho các giảng viên và là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Điện tử viễn thông của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải theo yêu cầu, mục tiêu đào tạo của Nhà trường. Giáo trình Kiến trúc máy tính cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở của kiến trúc máy tính; hệ thống phân cấp của bộ nhớ, bộ nhớ trong, bộ nhớ Cache và các loại bộ nhớ ngoài cùng các thiết bị vào ra.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/196
Appears in Collections:Công Nghệ Thông Tin
Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kien truc may tinh.pdf
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.