Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/198
Title: Vật liệu mới trong cơ khí
Authors: PGS.TS Trần, Ngọc Hiền
TS.Nguyễn, Văn Lịch
Keywords: Vật liệu mới trong cơ khí
Vật liệu mới
Cơ khí
Giáo trình
Issue Date: 2017
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Hiện nay với sự phát triển của khoa học và công nghệ, xu hướng toàn cầu hóa và tính cạnh tranh cao yêu cầu các nhà sản xuất đặt mục tiêu chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Trong chuỗi các giải pháp từ thiết kế, gia công, lắp ráp và xử lý sau khi kết thúc vòng đời sản phẩm thì các giải pháp trong giai đoạn thiết kế giữ vai trò vô cùng quan trọng. Thiết kế sản phẩm bao gồm chuỗi các hoạt động gọi là Thiết kế cho X, trong đó X có thể là độ tin cậy - reliability, môi trường - environment, chế tạo - manufacturing, hay lắp ráp - assembly. Thiết kế hướng tới phát triển bền vững có tiềm năng cải thiện hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng các cơ hội về thị trường, đồng thời có thể giảm bớt các tác động xấu đến môi trường.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/198
Appears in Collections:Giáo Trình Cơ Khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vật liệu mới trong cơ khí.pdf
  Restricted Access
7.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.