Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/206
Title: Quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn trên địa bàn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội
Authors: TS. Vương, Thị Bạch Tuyết
Vũ, Thị Thùy Linh
Keywords: Quản lý nhà nước
thị trường
rau an toàn
huyện Đông Anh
thành phố Hà Nội
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn. Thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn trên địa bàn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội. Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn trên địa bàn huyện Đông Anh thành phố Hà Nội.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/206
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ THỊ THÙY LINH - QLKT 4.2.pdf
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.