Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/207
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thị trường tại đội quản lý thị trường số 25 huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Authors: TS.Vũ, Thị Hải Anh
Lưu, Thị Anh
Keywords: Quản lý thị trường
Đội quản lý thị trường số 25 huyện Chương Mỹ
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về công tác quản lý thị trường. Phân tích thực trạng công tác quản lý thị trường giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 của Đội Quản lý thị trường số 25 trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thị trường của Đội Quản lý thị trường số 25 trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/207
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Luu Thi Anh.pdf
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV.Luu Thi Anh.pdf
  Restricted Access
188.52 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.