Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/208
Title: Nghiên cứu kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công cọc khoan nhồi. Áp dụng cụ thể cho công trình Trung tâm Thương mại 27 tầng tại khu Đô thị Xuân Thành
Authors: TS. Tạ, Văn Phấn
TS.Phạm, Tuấn Anh
Mai, Đức Triều
Keywords: Cọc khoan nhồi
Thi công
Kỹ thuật xây dựng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý kiểm soát chất lượng nền móng của công trình khi sử dụng cọc khoan nhồi, cũng như đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao công tác kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công cọc khoan nhồi của công trình Trung tâm Thương mại 27 tầng tại khu Đô thị Xuân Thành.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/208
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Mai Duc Trieu.pdf
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTA. Mai Duc Trieu.pdf
  Restricted Access
82.71 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV. Mai Duc Trieu.pdf
  Restricted Access
143.89 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Cong trinh da cong bo.pdf
  Restricted Access
6.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.