Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/220
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật các phương án kết cấu áo đường đoạn Quốc lộ 3B – tỉnh Bắc Kạn
Authors: TS.Trần, Trung Hiếu
Đàm, Thái Sơn
Keywords: Phân tích hiệu quả kinh tế - kỹ thuật các phương án kết cấu áo đường đoạn Quốc lộ 3B – tỉnh Bắc Kạn
Phương án kết cấu áo
Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật
Công trình
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Áo đường là bộ phận đắt tiền nhất của đường ôtô, thường chiếm từ 40-60% kinh phí xây dựng đối với vùng đồng bằng và vùng đồi, 30-40% đối với vùng núi. Kinh phí duy tu và bảo dưỡng chiếm hầu hết kinh phí sửa chữa. Nhằm sử dụng có hiệu quả đồng vốn đầu tư cũng như tận dụng hết khả năng làm việc của vật liệu, người ta thường phải xét đến việc phân kỳ đầu tư, nghĩa là những năm đầu khi lưu lượng xe thấp ta dùng kết cấu áo đường cấp thấp, thời gian sau khi lưu lượng xe tăng lên thì ta cần dự tính biện pháp tăng cường chiều dày để tăng khả năng phục vụ của áo đường phù hợp với yêu cầu xe chạy tăng dần theo thời gian. Như vậy, ta có thể tận dụng được đồng vốn để đầu tư vào các công việc khác. Khi thiết kế nên chọn kết cấu và bề dày áo đường một cách hợp lý, để kết cấu làm trước có thể tận dụng hoàn toàn về sau.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/220
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. DamThaiSon.pdf
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.