Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/221
Title: Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp
Authors: TS.Lê, Xuân Thái
ThS.Nguyễn, Văn Tuân
ThS.Vũ, Đức Tuấn
Keywords: Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp
Môi trường công nghiệp
Giáo trình
An toàn lao động
Cơ khí
Issue Date: 2019
Publisher: Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract: Giáo trình An toàn lao động và Môi trƣờng công nghiệp được biên soạn theo đề cương của Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Ô tô thuộc Khoa Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ GTVT. Nội dung biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong chương trình có mối liên hệ chặt chẽ. Khi biên soạn giáo trình, nhóm biên soạn đã cố gắng cập nhật những kiến thức, những chế độ chính sách có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sinh viên cũng như cố gắng gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/221
Appears in Collections:Giáo Trình Cơ Khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh ATLD va moi truong cong nghiep.pdf
  Restricted Access
4.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.