Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/228
Title: Phân tích tần số dao động riêng của tấm mặt đường bê tông xi măng nhiều lớp trên nền đàn hồi Pasternak
Authors: TS. Đặng, Thùy Đông
Nguyễn, Việt Hoàng
Keywords: Mặt đường bê tông xi măng
Mặt đường
Bê tông xi măng
Tần số dao động
Nền đàn hồi Pasternak
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Thiết lập công thức tính và khảo sát tần số dao động riêng của tấm mặt đường BTXM nhiều lớp được đặt trên nền đàn hồi hai hệ số Pasternak; Đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm cấu tạo lên tần số dao động riêng của tấm mặt đường BTXM nhiều lớp.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/228
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyen Viet Hoang.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYLV Nguyen Viet Hoang.pdf
  Restricted Access
376.87 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.