Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Vietnam Airlines tại sân bay Quốc tế Nội Bài
Authors: TS.Vũ, Thị Hải Anh
Nguyễn, Thị Phương Thúy
Keywords: Giải pháp
Chất lượng dịch vụ khách hàng.
Dịch vụ khách hàng.
Quản trị kinh doanh
Vietnam Airlines
Sân bay Quốc tế Nội Bài
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ khách hàng tại sân bay. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/229
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận Văn - Nguyen Thi Phuong Thuy.pdf
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
trích yếu LV.pdf
  Restricted Access
183.61 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.