Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/238
Title: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và giải pháp tổ chức giao thông tại nút giao Nguyễn Khánh Toàn – Đường Bưởi theo HCM 2010 (Highway Capacity Manual 2010).
Authors: TS. Trần, Trung Hiếu
Nguyễn, Thị Trang
Keywords: Nút giao
Tổ chức giao thông
HCM 2010
LOS
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Tổng quan về giao thông tại các nút giao thông và khả năng thông xe tại nút. Phương pháp thiết kế nút giao thông theo HCM 2010 (Highway Capacity Manual 2010).Hiện trạng nút giao thông Nguyễn Khánh Toàn – Đường Bưởi. Nghiên cứu mô phỏng, phân tích giao thông bằng phần mềm Vissim tại nút giao thông Nguyễn Khánh Toàn – Đường Bưởi.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/238
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.LV.NguyenThiTrang.pdf
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.