Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/240
Title: Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đô thị tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Authors: TS. Nguyễn, Minh Khoa
Phạm, Thành Công
Keywords: Công tác quản lý
Duy tu
Bảo trì
Hạ tầng giao thông đường bộ
Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu một số nội dung quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đô thị, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đô thị.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/240
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. LV.PhamThanhCong.pdf
  Restricted Access
3.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
4. TYLV.PhamThanhCong.pdf
  Restricted Access
284.24 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.