Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/240
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đô thị tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Tác giả: TS. Nguyễn, Minh Khoa
Phạm, Thành Công
Từ khoá: Công tác quản lý
Duy tu
Bảo trì
Hạ tầng giao thông đường bộ
Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Luận văn tập trung nghiên cứu một số nội dung quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đô thị, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ đô thị.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/240
Bộ sưu tập: Luận Văn Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2. LV.PhamThanhCong.pdf
  Giới hạn truy cập
3.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
4. TYLV.PhamThanhCong.pdf
  Giới hạn truy cập
284.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.