Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/256
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tái chế nguội tại chỗ sử dụng nhũ tương nhựa đường và xi măng trong sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường
Authors: TS. Đào, Phúc Lâm
Tạ, Văn Thắng
Keywords: kết cấu áo đường
Công nghệ tái chế nguội
Nhựa đường
Xi măng
Bitum bọt
Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: luận văn giới thiệu công nghệ cào bóc tái chế toàn chiều sâu sử dụng nhũ tương nhựa đường và xi măng. Luận văn đã trình bày các nội dung tương đối hoàn chỉnh về công nghệ này, bao gồm: hỗn hợp vật liệu cào bóc; quy trình thiết kế hỗn hợp vật liệu; các chỉ tiêu cơ lý được sử dụng để đánh giá chất lượng hỗn hợp vật liệu; quy trình thi công và nghiệm thu; thiết bị thi công; đặc biệt luận văn không chỉ trình bày lý thuyết mà còn có các số liệu thực nghiệm trong phòng và hiện trường. Các số liệu thí nghiệm hiện trường tại Ba Vì- Hà Nội bước đầu cho thấy công nghệ bảo trì này có hiệu quả về mặt kỹ thuật và có tiềm năng áp dụng phù hợp với hệ thống đường bộ áo đường mềm tại Việt Nam.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/256
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. LV.TaVanThang.pdf
  Restricted Access
5.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.