Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/260
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam
Tác giả: TS.Nguyễn, Mạnh Hùng
Hà, Thị Hoàng Hà
Từ khoá: Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu các hoạt động nâng cao chất lượng NNL tại Công ty Công ty TNHH Youngbag Micromotor Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/260
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.HaThiHoangHa.pdf
  Giới hạn truy cập
1.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.