Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/261
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại VNPT Vĩnh Phúc
Authors: TS.Hoàng, Thị Hồng Lê
Nguyễn, Thị Hường
Keywords: Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Quản trị tiền lương
VNPT Vĩnh Phúc
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến công tác quản trị tiền lương ở doanh nghiệp, tiến hành phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị tiền lương tại VNPT Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/261
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NguyenThiHuong.pdf
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.