Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/262
Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Authors: PGS.TS Nguyễn, Đăng Quang
Nguyễn, Thị Khuyên
Keywords: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Abstract: Đề xuất những pháp nâng nhằm hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở phân tích thực trạng thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/262
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NguyenThiKhuyen.pdf
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.