Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/263
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn VINA ICIC
Authors: TS.Hoàng, Đình Minh
Nguyễn, Mạnh Hà
Keywords: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Công ty cổ phần tư vấn VINA ICIC
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện nay, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn VINA ICIC
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/263
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.NguyenManhHa.pdf
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.