Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/263
Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn VINA ICIC
Tác giả: TS.Hoàng, Đình Minh
Nguyễn, Mạnh Hà
Từ khoá: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Quản trị kinh doanh
Kinh tế
Công ty cổ phần tư vấn VINA ICIC
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Trên cơ sở đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện nay, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần tư vấn VINA ICIC
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/263
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV.NguyenManhHa.pdf
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.